Home Page

"Through Jesus, we learn and play, care and pray" "Drwy Iesu, rydyn ni'n dysgu a chwarae, gofalu a gweddio"
First Reconciliation Saturday 13th December 2014 10.30am St Marys Church - Year 3

Notice Board

Read more...
Visitors
8 7 9